Juryn hade en svår uppgift att bland de många intressanta bidragen utse vinnaren av årets abstractpris, men enades till sist om att det skulle gå till

My Jonasson, nuklearmedicin och PET i Uppsala, som presenterade sitt arbete med postern ”Development of a clinically feasible 11C-PE2I PET scan protocol for differential diagnosis of Parkinsonian syndrome”.

Juryns motivering löd: ”DAT PET och DAT SPECT blir allt mer viktigt för diagnostik av parkinsonistiska sjukdomar. Metoden som presenteras i detta arbete är av stort värde i utvecklingsarbetet för att göra 11C-PE2I PET till en kliniskt användbar metod.”

IMG_3034IMG_3037