Läs årets första utskick från föreningens sekreterare här: 2014-02-Meddelandeblad!

Vi vill även passa på att påminna om att betala in medlemsavgiften för 2014. Som vanligt så skickar vi inte ut något förtryckt inbetalningskort utan ni ombeds att betala er avgift till Plusgirokontot 8 59 49-6. Avgiften är 150 kr, eller 75 kr från det år man har fyllt 65. Märk inbetalningen med namn och att det gäller medlemsavgift för 2014. Företag får en faktura och hedersmedlemmar är befriade från avgift. Du kan förstås bortse från detta om du redan har betalat.