Höstutskick 2013 är nu det senaste medlemsutskicket från föreningens sekreterare.