Föreningen har som gåva från Sven Richter, SSM, fått ta del av denna programbok från Symposium över medicinsk isotopdiagnostik i Studsvik 1963. Det första vårmötet?

SFNM tackar!