Styrelsen i Svensk Förening för Nuklearmedicin, 2020/2021

Ordförande:
Cecilia Wassberg, Nuklearmedicin/Radiologi
Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin
Bild och Funktionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Eugeniavägen 3, 171 64 Stockholm
Tel: 070-5652723
e-brev: cecilia.wassberg@sll.se, cecilia.wassberg@gmail.com

 

Sekreterare:
Helena Lizana, sjukhusfysiker
Centrum för medicinsk teknik och Strålningsfysik
901 85 Umeå
Tel: 0727-197217
e-brev: helena.lizana@regionvasterbotten.se

 

 

Skattmästare:
Margareta Ögren, radiokemist
Nuklearmedicin, PET
Bild-och funktionsmedicin
Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå
Tel: 070-5855122
e-brev: mailto:margareta.ogren@regionvasterbotten.se

 

Facklig sekreterare:
Kristian Valind, ST-läkare i Klinisk fysiolog
Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin
VO Bild och Funktion
Skånes Universitetssjukhus
Tel: 046-173546
e-brev: kristian.valind@med.lu.se

 

Vetenskaplig sekreterare:
Ida Dalene-Skarping, ST-läkare i Klinisk fysiologi
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Tel: 046-177309
e-brev: ida.skarping@med.lu.se

 

 

Vice ordförande
Agnieszka Athley, nuklearmedicin/radiolog
Centrallasarettet
351 85 Växjö
Tel: 0470-589092
e-brev: agnieszka.athley@kronoberg.se

 

 

Webbredaktör:
Morten Scheike, nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Helsingborgs lasarett
251 87 Helsingborg
Tel: 042-4062067
e-brev: morten.scheike@skane.se

 

 

Ann-Christine Bergh (2)Ann-Christine Bergh, röntgensjuksköterska
Nuklearmedicin/Klinisk Fysiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-3428185
e-brev: ann-christin.berg@vgregion.se

 

 

Cathrine Jonsson, sjukhusfysiker
Nuklearmedicin
Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin
Bild och Funktion
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Tel: 070-4841213
e-brev: cathrine.jonsson@sll.se

 

Lars Lundin, radiolog

Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Sektionen för molekylär avbildning
Akademiska Sjukhuset
Uppsala

Tel: 073-8038867
e-brev: lars.lundin@surgsci.uu.se

 

 

Helena Löfling, biomedicinsk analytiker
Nuklearmedicin
Länssjukhuset Ryhov
551 11 Jönköping
Tel: 073-9487073
e-brev: helena.lofling@rjl.se

 

 

————————————————

Revisorer:
Peter Gjertsson, Göteborg
Håkan Geijer, Örebro

Revisorsuppleanter:
Sten Carlsson, Uddevalla
Pia Säfström, Linköping

Valberedning:
Elin Trägårdh, SUS Malmö (Sammankallande)
Anne Larsson Strömvall, Umeå
Camilla Andersson,

 

Plusgirokonto: 8 59 49-6
IBAN: SE 5900 0099 6034 0085 9496
Org.nr: 817603-1352