Titel: Hjärndödsdiagnostik med gammakameraundersökning

Föreläsare och sakkunnig från Socialstyrelsen: Torsten Danfors, överläkare, Nuklearmedicin Uppsala, Helena Almén, medicinskt sakkunnig, Nationellt Donationscentrum, Socialstyrelsen, Tesi Aschan, jurist inom hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen.
Zoom-länk:
https://lu-se.zoom.us/j/68799967202?pwd=NnFCNDFJaWx1K1IweUZIQ2hYN2Q5QT09