Föreningen tackar stort för ett mycket välgenomfört arrangemang båda när det kommer till det vetenskapliga och sociala programmet.

Mötesarrangörerna Therese Milton, Veronica Sanchez Rodriguez och Agnetha Gustafsson bjuder välkommen.