Svensk Förening för Nuklearmedicin delar ut stipendier löpande – men under våren finns 2 deadlines avseende stipendier riktat mot deltagande i SFNMs utbildningsdag/vårmöte och EANM kongressen. Dessa deadlines är 31 mars respektive 31 maj.

I övrigt vg se föreningens regelverk avseende stipendier via denna länk