FoU-enkäten avseende verksamhetsåret 2018 är nu klar.

Intressant och spännande läsning – hur ligger ditt sjukhus till?

Enkäten kan du hitta här:

FoU-enkät 2018