I syftet att få in flera stipendieansökningar har föreningen nu moderniserat regelverket.

Det skall påpekas att det inte enbart är till kongressresor som föreningen ger finansiellt stöd, men även ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt och till auskultationsresor till andra sjukhus.

Du kan läsa mera om reglerna för stipendier här.