Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 19 oktober 2018

Länk till program

Länk till anmälan