I Praktisk Infobank finns nu en uppdaterad version av PET/CT-enkäten. Den ursprungliga enkäten gjordes inför, och presenterades på, Vårmötet 2009 i Sunne.