Marika Bajc och Rune Sixt!

IMG_3015

Marika Bajc är överläkare vid Klinisk Fysiologi, BFC, Skånes Universitetssjukhus i Lund och docent vid Lunds Universitet.

Rune Sixt är överläkare på barnfysiologen vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilken är landets enda barnfysiologiska avdelning.

 Motiveringarna till hedersmedlemsskapen lyder:

Marika Bajc har framför allt arbetat med lungdiagnostik och med att utveckla lungscintigrafi som metod, ffa med tomografisk teknik. Marika har enträget arbetat både i Sverige och internationellt med att etablera VP-SPECT-metoden och har bedrivit en omfattande forskning inom området. Inom EANM har Marika varit med och skrivit EANM:s guidelines för lungscintigrafi och bedrivit undervisning inom området. Marika är också sedan flera år sekreterare i UEMS executive committee, som arbetar med utbildningsfrågor inom EU. Marika har varit vetenskaplig sekreterare i SFNM och har också varit med och skrivit den nuvarande utbildningsplanen och boken för ST-utbildning i nuklearmedicin.

Rune Sixt har arbetat med att utveckla nuklearmedicin för barn, både i Sverige och internationellt. Rune har varit aktiv inom EANM och suttit med i EANM:s Pediatric committe och har där varit med och skrivit flertalet av EANM:s pediatriska guidelines. Rune har också bedrivit en omfattande forskning ffa inom njurområdet. Vidare är Rune den som ligger bakom förslaget att EANM Congress för första gången kommer att arrangeras i Sverige och i hans hemstad Göteborg, hösten 2014.