Den nationella arbetsgruppen om strålskyddsinformation till patienter och anhöriga är nu färdiga med sitt arbete och har producerat ett gediget dokument, väl värt att läsa och beakta!