Abstractvinnare 2013

Abstractpriset vid Vårmötet delades ut till Christel Kullberg och medarbetare, Lund, för arbetet Aktivitetsreduktion för patienter med hög vikt vid myokardscintigrafi.

Motivering: Översyn av befintlig metod ur ett strålskyddsperspektiv med frågeställning om huruvida aktivitetsreduktion kan utföras med bibehållen bildkvalitet. Arbetet resulterat i metodförändring.

Vi gratulerar!